Dr. Pariabti Palloan, S.Si, M.T

Nama                                            : Dr. Pariabti Palloan, S.Si, M.T

Pangkat/Golongan                     : III.D / Penata TK I

Gelar                                              : Lektor

Jabatan                                         : Sekertaris Jurusan

Website                                         :  –

Akun Jurnal                                 :  Science and Technology Index

                                                     Google Scholar

Riwayat Pendidikan:

No. Tempat Pendidikan Tahun Lulus Bidang Studi
 1. S1 UNHAS Makassar 1997 Fisika
 2. S2 ITB Bandung 2005 Geofisika Terapan
 3. S3 UNM Makassar 2018 Ilmu Pendidikan

Leave a Reply