adminfis1

By

Nama                                                   : Dr. Kaharuddin Arafah, M.Si Pangkat/Golongan                           : IV.B / Pembina TK.I Gelar                                                    : Lektor Kepala Jabatan                                               : Ketua Jurusan Website                                               :  – Akun Jurnal                                   ...
Read More
Nama                                                   : Dra. Hj. Nurhayati, M.Si Pangkat/Golongan                           : IV.A / Pembina Gelar                                                    : Lektor Kepala Jabatan                                               : Ketua Prodi Website                                               :  – Akun Jurnal                                     ...
Read More
Nama                                                   : Drs. Subaer, M.Phil, Ph.D Pangkat/Golongan                           : IV.A / Pembina Gelar                                                    : Lektor Kepala Jabatan                                               : Kepala Laboratorium Website                                               :  – Akun Jurnal                                     ...
Read More
Nama                                                   : Dr. Muhammad Arsyad, M.T Pangkat/Golongan                           : IV .C / Pembina Utama Muda Gelar                                                    : Lektor Kepala Jabatan                                               :  Kaprodi Pendidikan Fisika Program Pascasarjana UNM Website                                               :  arsyadmuhammad.com Akun Jurnal                       ...
Read More
Nama                                                   : Prof. Dr. Jasruddin, M.Si Pangkat/Golongan                           : IV.D / Pembina Gelar                                                    : Guru Besar Jabatan                                               : Website                                               :  – Akun Jurnal                                       :  Science...
Read More
Nama                                                   : Drs. Abdul Haris, M.Si Pangkat/Golongan                           : IV.B / Pembina TK.I Gelar                                                    : Lektor Kepala Jabatan                                               : – Website                                               :  – Akun Jurnal                                     ...
Read More
Nama                                                   : Prof. Dr. Eko Hadi Sujiono, M.Si. Pangkat/Golongan                            : Pembina Utama Madya/ IVD Gelar                                                    : – Jabatan                                               : Website                                               : Akun Jurnal                                        :  Science and Technology Index                                ...
Read More
Nama                                                   : Usman, S.Si, M.Pd Pangkat/Golongan                           : III.C / Penata Gelar                                                    : Lektor Jabatan                                               : Website                                               :  – Akun Jurnal                                       :  –   Riwayat...
Read More
Nama                                                   : Sulistyawaty, S.Si, M.T Pangkat/Golongan                           : III.B / Penata Muda TK I Gelar                                                    : Asisten Ahli Jabatan                                               : – Website                                               :  – Akun Jurnal                                   ...
Read More
Nama                                                   : Agus Susanto, S.Si, M.T Pangkat/Golongan                           : III.A / Penata Muda Gelar                                                    : Asisten Ahli Jabatan                                               : Website                                               :  – Akun Jurnal                                       : ...
Read More
1 2